Descripción

Programable desde Programador PRG007
Interface Universal CAN
Comando módulos auxiliares
Sirena autoalimentada
Corte de encendido
Led de cristal / Ultrasonidos
Blinker / Buzzer