Descripción

Programable desde Programador PRG007
Interface Universal CAN
Comando módulos auxiliares
Sirena piezoeléctrica
Corte de encendido
Led de cristal / Ultrasonidos
Blinker / Buzzer